ИЗВЕСТУВАЊЕ!!!

НОВАТА ПЛАТФОРМА, за учебна 2017/2018 год. е достапна на следниот линк: http://www.online.germanskijazik.mk/

ПОЛУИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

ПОЛУИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Сакате да го изучувате германскиот јазик
малку побрзо од редовниот курс?
Да изучите едно ниво по Европската референцијална рамка за само 4 месеци?

дознај повеќе

ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ И ГРУПНИ КУРСЕВИ

ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ И ГРУПНИ КУРСЕВИ

Сакате интензивно да го изучувате
германскиот јазик?
Се наоѓате на точното место.
Интензивни поединечни и групни курсеви!!!

дознај повеќе

Видео конференција ZOOM

Видео конференција ZOOM

Нашиот конференциски сервис за видео и аудио комуникација е со капацитет до 100 учесници. Овој сервис овозможува аудио и видео врска помеѓу предавачот и учесниците и претставува алатка за онлајн предавање.

дознај повеќе

Порталот germanskijazik.mk е проект на вмрежување на повеќе училишта за странски јазици во РМ, кои го предаваат германскиот јазик и истиот претставува платформа за изучување на германскиот јазик онлајн. Тој содржи понуда за онлајн учење на германскиот јазик во форма на полуинтензивни и интензивни курсеви по германски јазик за сите нивоа и степени по Европската референтна рамка за јазици и тоа за сите нивоа, А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2. 

Наставата се изведува онлајн со помош на коференцискиот сервис Zoom платформата за учење Moodle, на која се поставани материјали за изучување на германскиот јазик. 

Потребно е учесникот да поседува десктоп или лаптоп компјутер и интернет конекција и со тоа ќе може од својот дом удобно да го изучува германскиот јазик.