Германски Јазик

Полуинтензивните курсеви се организираат во два уписни рока: 15 септември и 01 февруари. Тие се наменети за  учесници од 15 години и возрасни: Можат да бидат индивидуални и групни. 
Термини: 3 х 90 мин. неделно Времетраење: 4 месеци
дознај повеќе >>>>

Интензивните курсеви се наменете за учесници, кои сакаат интензивно да го изучуваат германскиот јазик. Тие се пред се наменети за учесници над 15 години и возрасни.  Можат да бидат индивидуални и групни. 

Постојат вкупно 5 понуди

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1 = 3 пати по 120 мин. = 6 недели

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2 = 2 пати по 120 мин. = 9 недели

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3 = 2 пати по 180 мин. = 6 недели

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4 = 3 пати по 120 мин. = 12 недели

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5 = 4 пати по 120 мин. = 9 недели

дознај повеќе >>>>