Интензивни курсеви

[tr_tabs][ir_item id=”1″ title=”ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1″]

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1 (полустепен)

НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 17.600 ден.

3 слушатели х 15.600 ден.

4 слушатели х 13.600 ден.

[/ir_item]

[ir_item id=”2″ title=”ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2″]

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2 (полустепен)

НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 17.600 ден.

3 слушатели х 15.600 ден.

4 слушатели х 13.600 ден.

[/ir_item]

[ir_item id=”3″ title=”ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3″]

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3 (полустепен)

НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 17.600 ден.

3 слушатели х 15.600 ден.

4 слушатели х 13.600 ден.

[/ir_item]

[ir_item id=”4″ title=”ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4″]

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4 (цел степен)

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1=х2, Б2/2=х2

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 35.200 ден.

3 слушатели х 31.200 ден.

4 слушатели х 27.200 ден.

[/ir_item]

[ir_item id=”5″ title=”ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5″]

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5 (цел степен)

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1=х2, Б2/2=х2

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 35.200 ден.

3 слушатели х 31.200 ден.

4 слушатели х 27.200 ден.

[/ir_item]

[/tr_tabs]

ИЗБЕРИ УЧИЛИШТЕ И ЗАПИШИ СЕ!