Интензивни курсеви

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 17.600 ден.

3 слушатели х 15.600 ден.

4 слушатели х 13.600 ден.

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 17.600 ден.

3 слушатели х 15.600 ден.

4 слушатели х 13.600 ден.

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:

2 слушатели х 17.600 ден.

3 слушатели х 15.600 ден.

4 слушатели х 13.600 ден.

ИЗБЕРИ УЧИЛИШТЕ И ЗАПИШИ СЕ!