Полуинтензивни курсеви

ПОЛУИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ - ГРУПНА НАСТАВА

НАСТАВА: во групи до 5 учесници

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 01 Февруари 2022

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.

Можност за плаќање на 4 рати.

НАСТАВА: во групи до 5 учесници

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 10 ДЕКЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 20 Април 2022

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.

Можност за плаќање на 4 рати.

НАСТАВА: во групи до 5 учесници

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 1 ФЕВРУАРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели - 4 месеци / до 10 Јуни 2022

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.

Можност за плаќање на 4 рати.

ИЗБЕРИ УЧИЛИШТЕ И ЗАПИШИ СЕ!