Интензивни курсеви

ИНТЕНЗИВЕН КУРС
ПОЛУСТЕПЕН: на пример: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: еден полустепен според ЕРРЈ (А1/1 или А1/2 или А2/1 или А2/2 или Б1/1 или Б1/2)
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 5 недели (група = 6 недели)
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа (група = 48 часа)

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: еден полустепен според ЕРРЈ (А1/1 или А1/2 или А2/1 или А2/2 или Б1/1 или Б1/2)
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 7,5 недели (група = 9 недели)
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа (група = 48 часа)

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: еден полустепен според ЕРРЈ (А1/1 или А1/2 или А2/1 или А2/2 или Б1/1 или Б1/2)
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 5 недели (група = 6 недели)
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа (група = 48 часа)

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС
ЦЕЛ СТЕПЕН: на пример: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1 или Б2/1 или Б2/2)
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 10 недели (група = 12 недели)
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 80 часа (група = 96 часа)

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 43.200 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1 или Б2/1 или Б2/2)
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 7,5 недели (група = 9 недели)
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 80 часа (група = 96 часа)

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 43.200 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ИЗБЕРИ УЧИЛИШТЕ И ЗАПИШИ СЕ!