Интензивни курсеви

ИНТЕНЗИВЕН КУРС
ПОЛУСТЕПЕН: на пример: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 21.600 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС
ЦЕЛ СТЕПЕН: на пример: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 43.200 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2,
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНA ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: 43.200 ден.

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ИЗБЕРИ УЧИЛИШТЕ И ЗАПИШИ СЕ!