Полуинтензивни курсеви

ПОЛУИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ

ПОЕДИНИЧНА И ГРУПНА НАСТАВА

Уписи Септември 2018 Уписи Февруари 2019

НАСТАВА: во групи до 5 учесници

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 01 Февруари 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден. 

Можност за плаќање на 4 рати. 

НАСТАВА: во групи до 5 учесници

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 1 ФЕВРУАРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 10 Јуни 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден. 

Можност за плаќање на 4 рати.

ИЗБЕРИ УЧИЛИШТЕ И ЗАПИШИ СЕ!