Суперинтензивни курсеви

СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС
ЦЕЛ СТЕПЕН:на пример: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 1

ВИД НА КУРС: СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1)
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ГРУПИ: до макс. 6 слушатели
ПОЧЕТОК: _______________
КРАЈ: _______________
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА: 19.200 ден.
Можност за плаќање на 3 рати по 6.400 ден.

СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 2

ВИД НА КУРС: СУПЕРИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1)
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ГРУПИ: до макс. 6 слушатели
ПОЧЕТОК: 13.05.2020
КРАЈ: 17.07.2020
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА: 19.200 ден.
Можност за плаќање на 3 рати по 6.400 ден.